Liên hệ

Hội Tin học Việt Nam phối hợp với công đồng lớn Microsoft Việt Nam vừa cho ra mắt cổng thông tin công nghệ dành cho cộng đồng lập trình viên (https://technetvietnam.net/) và cổng thông tin dành cho cộng đồng hệ thống thông tin Việt Nam tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM ra mắt năm 2009

Địa chỉ liên hệ :

Địa chỉ : 105, Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, TPHCM,Việt Nam
Tel: 0903669876
Email: technetvietnam.net@gmail.com

Leave a Reply

Csss