Để mua guest post trên site Technet Vietnam, bạn cần lưu ý một số điểm sau:

Bảng Giá Dịch Vụ Viết Bài Đăng được tại technetvietnam

 1. Chủ Đề được đăng
  • Digital Marketing
  • Du Lịch (Travel)
  • Công Nghệ (Technology)
  • Sức Khỏe (Health)
  • Tài Chính (Finance)
 2. Chiều Dài bài viết
  • 500-1000 từ: 600.000 VND
  • 1000-1500 từ: 1.200.000 VND
  • 1500-2000 từ: 1.500.000 VND
 3. Ngôn Ngữ được chấp nhận
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
 4. Tần Suất đăng bài
  • Hàng Tuần: Giảm giá 10% cho mỗi bài
  • Hàng Tháng: Giảm giá 5% cho mỗi bài
  • Hàng Quý: Giá thông thường
  • Một Lần: Giá thông thường
 5. Chi Phí 
  • Chi phí sẽ được tính dựa trên các yếu tố: Chủ đề, chiều dài, ngôn ngữ, tần suất, uy tín của website, chuyên môn của người viết, v.v.

Chế Độ Bảo Hành Dịch Vụ Viết Bài Đăng Khách

 1. Thời Gian Bảo Hành
  • Bảo hành chất lượng bài viết trong vòng 30 ngày kể từ ngày bài viết được đăng  bài.
 2. Phạm Vi Bảo Hành
  • Bảo hành bao gồm việc chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin không chính xác, lỗi chính tả, ngữ pháp, và cải thiện chất lượng nội dung theo yêu cầu hợp lý của khách hàng.
  • Không bảo hành đối với những thay đổi về chủ đề hoặc nội dung cơ bản mà không phải do lỗi của người viết.
 3. Điều Kiện Bảo Hành
  • Yêu cầu bảo hành phải được gửi bằng văn bản và nêu rõ lý do.
  • Bảo hành chỉ áp dụng khi có sự thỏa thuận trước giữa hai bên về nội dung và yêu cầu của bài viết.
 4. Loại Trừ Bảo Hành
  • Không bảo hành cho những thay đổi do yêu cầu cập nhật thông tin mới sau khi bài viết đã được đăng.
  • Không bảo hành cho những tổn thất hoặc thiệt hại không trực tiếp liên quan đến chất lượng bài viết.
 5. Quy Trình Bảo Hành
  • Khách hàng gửi yêu cầu bảo hành qua email hoặc hệ thống liên lạc của dịch vụ.
  • Đội ngũ hỗ trợ sẽ xem xét và phản hồi trong vòng 48 giờ làm việc.
  • Thực hiện chỉnh sửa và cập nhật bài viết theo yêu cầu hợp lý trong thời gian sớm nhất.
 6. Thời hạn bài đăng :
  • Bài viết tồn tại 2 năm

Lưu ý: Chế độ bảo hành này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể được điều chỉnh tùy theo chính sách cụ thể của từng dịch vụ viết bài đăng khách. Khách hàng nên tham khảo kỹ lưỡng các điều khoản và điều kiện bảo hành trước khi sử dụng dịch vụ.

Lưu ý: Giá trên có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể và độ phức tạp của từng dự án. Để biết thông tin chi tiết và báo giá chính xác, vui lòng liên hệ trực tiếp.

Vùi lòng liên hệ :

Email : nhutphukien68@gmail.com